nữ sinh lớp 10 bị đánh ghen giữa cổng trường vì cặp kè với chồng của chị đại Yanghồ

Đây là tên người viết bài